VÄRM UPP

Här visar vi hur de olika övningarna går till.
Du kan även värma upp tillsammans med oss i filmen längst ner, 4 min.

Uppvärmningen är en förberedelse inför fysisk aktivitet som minskar skaderisken samtidigt som den ökar prestationsförmågan. 

 

Utför övningarna i 30-60 sekunder.

Uppvärmning: 

  • höjer kropps- och muskeltemperaturen
  • påskyndar kemiska processer
  • förbättrar ledernas smörjfunktion
  • bidrar till att syre lättare avges till muskler
  • aktiverar svettkörtlar
  • påskyndar nervimpulser

SIDA TILL SIDA

DIAGONALA VÄXLINGAR

STEGA UT

TRAMPA BAKÅT

HIMMEL OCH JORD

TRYCK IFRÅN-STRÄCK UT

VÄRM UPP TILLSAMMANS MED OSS! 4 MINUTER

Ljudsignal vid byte av övning.