AktivitetsrundaN

Värm upp & Varva ner

Värm upp & Varva ner

Dessa två skyltar i A2-format placeras i anslutning till rundorna för att på ett enkelt sätt ge inspiration och guidning i uppvärmning och nedvarvning. Skyltarna ger förslag på hur man kan värma upp kroppen och hur man varvar ner.

Se på övningarna var och en för sig eller följ med i guidade filmer.

Syftet med uppvärmning är primärt att höja kroppstemperaturen, då det ger en ökad blodcirkulation och förebygger skaderisken. Lederna smörjs och musklerna blir mer elastiska och risken för bristningar minskar.

Stretching hjälper kroppen att återhämta sig och är ett skönt sätt att varva ner på. Skylten ger olika förslag på övningar i dynamisk- och statisk stretching.

VÄRM UPP
VARVA NER

Pris

Format på skyltarna: A2

Färg justeras efter vilken runda skyltarna tillhör. Kommunens logga placeras i nedre kant på vänster sida.

Pris för en skylt 3.500 kr exkl. moms.

Pris för båda skyltarna 6000 kr exkl. moms.

Kontakta oss för mer information eller beställning av skyltarna! 

För vem?

Aktivitetsrundorna används främst av kommuner men även av föreningar och andra företag. Den riktar sig från de yngsta i till de äldsta. Alla kan vara delaktiga på sitt sätt. Aktivitetsrundan är nivåanpassad och alla tränar efter sina egna förutsättningar.