VÄRM UPP

Här visar vi hur de olika övningarna går till.
Du kan även värma upp tillsammans med oss i filmen längst ner.

Uppvärmning ger goda förutsättningar för kroppen att träna och röra på sig. När blodcirkulationen ökar blir du varm i kroppen och skaderisken minskar! Jobba mjukt med kroppen och känn efter vad som känns bra för dig. 

Utför övningarna i ca. 30-60 sekunder . 

SIDA TILL SIDA

DIAGONALA VÄXLINGAR

STEGA UT

TRAMPA BAKÅT

HIMMEL OCH JORD

DIPS

VÄRM UPP TILLSAMMANS MED OSS! 4 MINUTER

Ljudsignal vid byte av övning.