Strängnäs

Strängnäs

Om aktivitetsrundan

För att stimulera till rörelse tillsammans så finns en aktivitetsrunda på anslutningsvägen till Stadsskogens motionsspår från området Finninge. Slingan är cirka 1 km lång, det finns 12 skyltar med olika rörelseutmaningar för barn och vuxna.

På denna aktivitetsrunda finns

Information

Finningeskolan/Stadsskogen

1 km