Sjöbo Ora

Sjöbo

Om aktivitetsrundan

Lätt tillgänglig slinga i tätortsnära skog, intill campingområde. Grillplats, lekplats och dygnet runt öppen toalett finns i området. Slätmark med undantag av en stigning. (alternativ väg finns)

På denna aktivitetsrunda finns

Information

El-ljus slingan Sjöbo Ora

1600 m