Sinnenas & Minnenas Park

Hällefors

Om aktivitetsrundan

Sveriges största pedagogiska och terapeutiska park för äldre. Sinnenas park består av två trädgårdar, där upplevelser såsom hörsel, lukt, känsel, syn och smak stimuleras i trädgårdens olika rum, med plats för både gemenskap och återhämtning. I utkanten upplever man delar av den svenska skogen – här rinner en porlande bäck, där storlommen ibland hörs ropa. I Minnenas park finns en äng och en fruktträdgård, ett torp och en dansbana, rotunda, strövområden samt en liten samling skulpturer. I Sinnenas och Minnenas park, Stationsvägen i Hällefors, finns en 500 meter lång aktivitetsrunda med 12 olika stationer.

På denna aktivitetsrunda finns

Information

Sinnenas & Minnenas Park

500 meter