Luleå – Persö

Skata-rundan

Om aktivitetsrundan

Persön är en jordbruksby belägen 2 mil norr om Luleå. Persön har ett utpräglat jordbrukslandskap med lador, öppna diken och åkerholmar fortfarande kvar på många ställen. Närheten till Persöfjärden, som är ett Natura 2000-område och en viktig rastplats för flyttfåglar, ger möjlighet till att upptäcka många olika fågelarter som tex havsörn, fiskgjuse, sångsvan och storspov. Grillplats finns vid starten på fotbollsplanen.

På denna aktivitetsrunda finns

Information

Västra Persön, Markskogsvägen-Flatenvägen. Start vid fotbollsplanen på Markskogsvägen, mellan adress 84 och 104.

2,5km