Partille – Årundan i Stadsparken

Partille

Om aktivitetsrundan

Rörelse för alla är placerad längs rundan som heter Laxen. Årundan i centrum är uppdelad i tre slingor som invigdes 2018. De tre sträckorna som är döpta efter de lokalt förekommande djuren bävern, sländan och laxen ligger i anslutning till Stadsparken runt Säveån och har anlagts för att ge fler människor möjligheter till promenader och löpning i centrum. Tre sträckor Årundan är uppdelad i bävern, sländan och laxen med längderna 0.8 kilometer, 1.3 kilometer och den längsta på 2.2 kilometer. Du kan starta var som helst och det finns fyra informationstavlor utspridda längs med sträckorna som informerar om natur och sevärdheter i närområdet. Varför byggdes Årundan? Arbetet har utförts av folkhälsorådet i syfte att bidra till ett tryggt och hållbart samhälle. Med Årundan i Stadsparken vill Partille kommun skapa attraktiva mötesplatser som uppmanar till lek, rörelse och möten över generationer.

På denna aktivitetsrunda finns

Information

Stadsparken i Partille