Östra Ljungby – Klippan

Klippan

Om aktivitetsrundan

Klockareslingan utgår från P-platsen vid infarten till Klockarebacken i Östra Ljungbys östra del. Slingan som till stora delar löper längs Pinnåns södra strand bjuder besökarna på massor av fina naturupplevelser. I den lundartade miljön längs ån sjunger stenknäck, grönsångare och svarthätta i kapp. Från alarna i strandkanten kan den mindre hackspetten höras ropa. Vintertid kan man med lite tur få se strömstaren hålla utkik i åkanten.

På denna aktivitetsrunda finns

Information

P-platsen söder om Klockarebacken

1.1 km