Askersund

Askkersund

Om aktivitetsrundan

I Askersund finns tolv aktivitetsskyltar uppsatta längs ett stråk som börjar i Strandparken och avslutas vid utegymmet vid Solberga IP. Syftet med skyltarna är att uppmuntra till rörelse hos både barn och unga och göra det på platser som är lättillgängliga och passeras av många. Skyltarna är en del av konceptet Aktivitetsrundan som ska stimulera barn och vuxna att röra på sig, på egen hand eller tillsammans.

På denna aktivitetsrunda finns

Information

Startar i Strandparken och avslutas vid utegymmet vid Solberga