PULSKUL

Pulskul eller cirkelträning för barn består av åtta skyltar som sätts ut med korta avstånd på en plats där man vill uppmana barn att röra sig mer. På lekplatsen, vid badplatsen, i skogen eller varför inte runt utomhusgymmet för aktivitet när föräldrarna tränar.

På varje skylt finns två rörelser, en rörelse som utförs vid skylten och en vid förflyttning till nästa skylt. QR-koden på skylten visar filmer på hur rörelserna utförs.

Rekommendationer

WHO rekommenderar att barn är fysiskt aktiva 60 minuter dagligen. Studier visar att dagens 4-åringar sitter ner hälften av sin vakna tid och att bara 31 procent av alla 4-åringarna når WHOs rekommendationer. 

Färska studier visar att om vi erbjuder barn många olika varianter av lekar som uppmuntrar till rörelse blir barn mer fysiskt aktiva. Det skapar goda vanor inför hela livet. 

Vad är Klicken med vänner?

Klicken med vänner är ett koncept som arbetar för att främja rörelse för barn. Konceptet används flitigt genom olika material i förskola, skola och i hemmet..

Vem är Klicken med vänner?

Klicken, Pricken och Droppen är tre färgklickar som rymt från en konstnärs ateljé. De färgglada figurerna har siktet inställt på rörelse, motorik och kroppskontroll! Tillsammans med vännerna Klicken, Pricken och Droppen får barnen hänga med på äventyr som kickar igång kropp och knopp!

Låt oss kasta loss tillsammans och bidra till att alla barn får en mer rörelserik vardag!