Skylt 1 - Pricka med spark

Varje deltagare har fem försök och får ett poäng för varje spark som träffat markeringen.

Skylt 2 äldre - Långskott

5 poäng – under 15 sek
4 poäng – 15 – 18 sek
3 poäng – 18 – 25 sek
2 poäng – 25 – 39 sek
1 poäng – över 40 sek

Skylt 2 yngre - Långskott

5 poäng – under 25 sek
4 poäng – 26-32 sek
3 poäng – 33-39 sek
2 poäng – 40-60 sek
1 poäng – över 61 sek

Skylt 3 äldre - Dribbla

5 poäng – 6 skott
4 poäng – 7 skott
3 poäng – 8 skott
2 poäng – 10 skott
1 poäng – mer än 11 skott

Skylt 3 yngre - Åttan

5 poäng – 5 skott
4 poäng – 6 skott
3 poäng – 8 skott
2 poäng – 10 skott
1 poäng – mer än 11 skott

Skylt 4 Balansera

Bestäm om ni ska ha mer än ett försök.

5 poäng – 20 sek
4 poäng – 15 sek
3 poäng – 8 sek
2 poäng – 5 sek
1 poäng – 0-4 sek

Skylt 5 Pricka med kast

Varje deltagare har fem försök och får ett poäng för varje kast som träffat markeringen.

Skylt 6 - Studsa under benet / Kasta och fånga

Varje deltagare har fem försök och får ett poäng för lyckad övning.

Skylt 7 äldre - Trixa

5 poäng – över 20 trix
4 poäng – 13-20 trix
3 poäng – 7-12 trix
2 poäng – 3-6 trix
1 poäng –  1-2 trix

Skylt 7 yngre - Klappa till bollen

Varje deltagare har fem försök och får ett poäng för varje gång de lyckas klappa till bollen.  

Skylt 8 - Gör mål!

Varje deltagare har fem försök och får ett poäng per mål.