Aktivitetsrunda

Håbo!

Hälsans stig

Hälsans stig finns i Bålsta och är en trygg och promenadvänlig slinga på cirka fyra kilometer utan given start- eller slutpunkt.

Eneby-rundan

Barnvänlig runda förbi förskola, skola, bostadsområde och lekpark.