11. Varje steg räknas

UPPHOPP OCH KNÄBÖJ

Forskning visar att…

… stora hälsovinster uppnås när man regelbundet joggar eller går en rask promenad några gånger i veckan. Hjärtmuskeln blir starkare, blodkärlen vidgas och risken för blodpropp minskar. Risken att drabbas av tidig hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkt och slaganfall minskar och man orkar mer, tänker klarare och livskvaliteten höjs. (Medicinsk Vetenskap nr 3, 2008)

h