5. Varje steg räknas

STORA OCH LILLA REGNBÅGEN

Forskning visar att…

… träning gör att man får lättare att fatta beslut, koncentrera sig och hämma sina impulser. När man tränar stärks frontallobens förmågor. Frontalloben är hjärnans mest avancerade del där förmågor som koncentration, beslutsfattande och impulshämning finns. (Hansen, 2017)

Fysisk träning hjälper oss att ta bättre beslut, genom att kopplingarna mellan hjärnans områden prefrontala kortex (omdömescentra) och amygdala (känslocentra) stärks. Det gör att prefrontala kortex i större grad kan välja vilka av våra impulsiva tankar som vi bör eller inte bör omsätta till handling. (Huang, X et al., 2013)