7. Puls och Styrka

UTFALLSSTEG OCH SIDOHOPP

Utfallssteg
Sidohopp

Forskning visar att…

…konditionsträning förbättrar koncentrations- och simultanförmågan. När nordadren utsöndras ökar vakenheten och uppmärksamheten. 4 minuters högintensiv träning kan räcka för att effekterna ska uppstå