7. Puls och Styrka

FÄLLKNIVEN OCH STÅENDE SUPERMAN

Fällkniven
Superman

Forskning visar att…

…konditionsträning förbättrar koncentrations- och simultanförmågan. När nordadren utsöndras ökar vakenheten och uppmärksamheten. 4 minuters högintensiv träning kan räcka för att effekterna ska uppstå