5. Puls och Styrka

RULLA AXLARNA OCH KORSRÖRELSER

Rulla axlarna
Korsrörelser

Forskning visar att…

…när vi tränar ökar kreativiteten! Starta en kreativ process med fysisk aktivitet, gärna 20 – 30 minuter. Effekterna kommer att vara i cirka 2 timmar efter ett träningspass. Tänk på att inte ta ut dig helt, då det inte ger någon po- sitiv effekt på kreativiteten.