12. Puls och Styrka

BENKICK OCH UPPHOPP

Benkick
Upphopp

Visste du att…

…din kropp bildar 1-1,5 liter saliv varje dygn. Det är sant! En genomsnittlig person producerar mer än 400 liter saliv om året! Saliv utsöndras från tre par spottkörtlar i munnen.