7. Harmonirundan

Bli medveten om dina tankar

Det finns studier som visar att vi tänker cirka 65 000 tankar per dag, varav 60 000 är samma tankar som vi tänkte föregående dag. Ungefär 90 procent av våra tankar, ord och beteenden sker med automatik. Det gör att vi inte alltid är så uppmärksamma på det som händer. Många av tankarna gör så att vi tar oss igenom vardagen, att vi kommer upp ur sängen, äter frukost och klär på oss. Dessa tankar är omedvetna och går per automatik. Andra tankar kan vi välja att påverka om vi blir medvetna om dem.

Det är viktigt att ha med sig är att våra tankar skapar känslor. Om du har en massa negativa tankar så följer negativa känslor vilket leder till ett dåligt humör. Negativa tankar ger irritation, ilska, sorg, nedstämdhet, osäkerhet, känslor av misslyckande, känslor av att vara värdelös. Medans positiva tankar skapar positiva känslor som glädje, lycka, harmonisk, trygghet, frihet och kärlek.

Tänk på att du hela tiden har ett val. Ett val som kan påverka ditt liv i olika riktningar. 

Vår hjärna vet inte skillnaden på en inbillad tanke och en verklig tanke. Hjärnan reagerar med att tro att den inbillade tanken är verklig. Är det flesta tankarna självdestruktiva kan det bli ett problem. Är tankarna positiva, lugnande och stärkande blir de positiva för oss. 

Uppmärksamma dina tankar och känslor. Om du vill vara nöjd och lycklig i ditt liv ska du uppmärksamma dina tankar. Dina känslor uppstår utifrån de tankar du tänker. Sträva alltid efter att fylla dig med tankar och känslor som matchar det du vill uppleva.