4. Harmonirundan

Se – Att vara närvarande

Små barn har en fantastisk förmåga att var i stunden, helt fokuserad och uppslukad av den aktivitet som pågår. De slipper tunga bördor från det förflutna, oron för framtiden och vardagssysslor som ska hinnas med. Som vuxna tänker vi ofta på flera saker samtidigt eller i alla fall under kort tid. Vi kan ha svårt att bryta oss loss och vara helt närvarande här och nu. 

Kvalitén på våra upplevelser beror på hur fokuserat vårt medvetande är. Det handlar helt enkelt om att vara här och nu, om att kunna rikta uppmärksamheten på en specifik uppgift. Runt oss i vardagen finns mycket att upptäcka som vi ofta missar. 

Att aktivt styra sinnet att exempelvis enbart fokusera på det man ser i just nu är inget man med självklarhet gör. Det kan ses som en teknik man behöver träna på. Man har studerat effekterna av regelbunden träning av koncentrerad uppmärksamhet och finner att med tiden sker förändringar i hjärnans struktur. När du klarar av att vara fullständigt uppslukad av nuet, kan den enklaste uppgift göra att du känner dig lugn och fokuserad. 

Att helt och hållet vara närvarande utan att döma eller bedöma är att vara medvetet närvarande, även kallad mindfulness. Mindfulness minskar stress och oro och höjer medvetenheten i vår vardag. Det handlar om att vara när och nu. Att lära sig uppleva stunden och observera sina tankar och sinnen. Detta är en beprövad metod där man tar kontroll över sina tankar och känslor.

Positiva effekter av mindfulness:

Ta kontroll över negativa och destruktiva tankar och känslor.

Minskar stress och oro.

Lär oss vara här och nu.

Lär oss att bli medvetna om vårt eget medvetande.

Våra sinnen ger vår kropp viktig information om vår omgivning. Speciella celler, som kallas sinnesceller tar emot information från bl.a. ljud, ljus, smak, lukt och känsel. Sinnescellerna skickar informationen till hjärnan i form av elektiska signaler. I hjärnan bearbetas informationen och vi reagerar på ett lämpligt sätt för situationen.