3. Harmonirundan

1.Andningens kraftfulla effekter

Vår andning är något som i hög grad påverkar vår hälsa. Genom att andas djupa andetag kan vi syresätta kroppen på ett effektivt sätt och därmed även få goda hälsoeffekter. När du andas optimalt så höjer sig först magen och därefter bröstkorgen när lungorna fylls med luft vid inandningen. Du ska med fördel andas genom näsan för att värma, fukta och rena luften som kommer in i kroppen. 

Genom att andas rätt kan vi påverka hur vi mår. När vi andas med buken syresätts blodet mer effektivt till skillnad mot när vi andas med bröstkorgen. Andningen blir dessutom lugnare då vi andas hela vägen till buken. Djupandningen sänker trycket inne i brösthålan, förbättrar blodcirkulationen och gör det lättare för blodet att återvända till hjärtat. De flesta av oss lägger inte märke till hur vi andas, inte heller att vi spänner vissa muskler i magen eller bröstkorgen. När vi stressar eller blir rädda är det vanligt att vi drar kortare andetag eller håller andan. Därför kan vi inte andas lugnt och samtidigt vara stressade. Vid en naturlig inandning åker magen ut och vid utandning dras den in. När vi andas fel är det bara bröstkorgen som rör sig in och ut. Om vi drar in magen och spänner ut bröstet når luften bara övre delen av bröstkorgen och lungorna fylls aldrig helt.

Bukandning – Både buk och bröstkorg spänns och magen putar något. 

Vid rätt andning rör sig ven skallbenen och hela ryggraden. Denna rörelse är effektiv för att pumpa runt spinalvätskan runt ryggmärg och hjärna. 

Andas med näsan – Luften värms och fuktas, minskad infektionsrisk, djupare i lungor, kryddas med NO, vidgar blodkärl och luftvägar så att mer syre kan tas upp. NO är bakteriedödande från binjurar

Iaktta din egen andning. Du ska andas in och ut genom näsan eftersom du renar och värmer luften innan den når lungornas slemhinnor. Andas djupt, hela vägen ner till magen. 

Vi andas ca. 25 000 andetag /dag.

Det finns ett starkt samband mellan andning, tankar och känslor. När vi blir arga tenderar vi att hålla andan. Vid nervositet andas vi snabbare och andetagen blir mindre djupa.

Vi kan behålla lugn och balans i kroppen genom en långsam och djup andning. Detta lugnar oss, sänker vår stressnivån vilket gör att vi kan tänka klarare. Även långsamma rörelser hjälper oss att andas lugnare, tänka klarare och kontrollera känslor.

Läs mer om andningens påverkan: https://www.medvetenandning.se

Boktips: Olsson, Anders (2012), Medveten andning: grunden för hälsa energi och harmoni.