2. Harmonirundan

Närvaro i kroppen – minskad stress

När vi förflyttar oss från ett ställe till ett annat går vi ofta på autopilot. Kroppen rör sig automatiskt och vi tänker på olika saker. Ibland kan vi medvetet rikta uppmärksamhet och tankar till kroppen och därmed bli mer närvarande i stunden. Vi kan låta distraherade tankar vänta och rikta uppmärksamheten mot något specifikt. Vi kan som i detta fall fokusera på känslan i fötterna men det går lika bra att fokusera på känslan i armar och axlar. Vi kan fokusera på dofter, andning eller ljud. Använd dina sinnen för att genomföra en medveten promenad på bästa sätt. 

Vi tar ofta vår promenad för given. Vi förflyttar oss till olika platser, vi går till skolan, jobbet eller till affären. Vi går en promenad för att få frisk luft och sol i ansiktet eller för vi tycker om att ta en promenad. Att gå en promenad och röra på sig har för många varit en självklarhet. Att medvetet ha en intention och ett fokus i själva promenaden kan ge dig en ny upplevelse. 

Många kallar det medveten promenad eller mindful promenad. Det är så enkelt som att vi hjälper våra tankar att inte snurra runt, lösa problem eller oroa oss för saker som skett eller sådant vi har framför oss. Vi lugnar sinnet genom att vara närvarande i vår kropp och rikta fokus mot något specifikt. 

När man går en medveten promenad, hemma, i trädgården eller i parken kan man bestämma sig för vart fokus ska vara. Detta lugnar sinnet och minskar stresspåslag. 

En studie visade att mindfulness som behandling av patienter med stress-, ångest eller depressionsproblematik kan bidra till att patienten får bättre förståelse för sina problem och redskap som hjälper dem att bättre bemästra besvären. Mindfulness är en ny gren inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Det är en uppmärksamhetsträning för att öva förmågan att vara närvarande i nuet och finna ett accepterande, icke värderande förhållningssätt gentemot sin kropp, sig själv, sina känslor och tankar. (Hulting & Holmberg, 2011).