12. Harmonirundan

Reflektion 

Vi människor är många gånger vanemänniskor. Vi följer gamla mönster i rutiner och tankemässiga mönster. Att göra en förändring kan vara energikrävande, även om det är en positiv förändring. Att börja med en ny vana kräver att vi hittar tid och motivation. En stunds reflektion kan hjälpa dig skapa nya positiva vanor i ditt liv. 

Känner du att du vill göra en förändring för din egen skull? En förändring som gör att du mår bättre och som på något sätt tillför lycka i ditt liv. Investera då lite tid till dig själv och känn efter vad du behöver i ditt liv för tillfället. 

När man genomför en förändring är det viktigt att ha hjärtat med, att verkligen vilja genomföra förändringen. För att klara det behöver vi se vinsterna med förändringen. Vad vinner vi på att skapa en förändring eller ny vana? Det viktiga är att göra det för sin egen skull och inte för att grannen gör det. 

Tre råd inför en förändring: 

  • Skriv ner alla vinster du kommer att uppnå.
  • Bli medveten om hinder som kan komma uppstå och tänk igenom hur du kan hantera dem. 
  • Boka in tid och plats för genomförandet med dig själv och sätt gärna ett alarm som påminnelse. 

Lars-Eric Uneståhl är en svensk pionjären inom det mentala området och hans forskning talar sitt tydliga språk för hur man kan uppnå bestående positiva förändringar i sitt liv.

  • Genom att uppmärksamma positiva saker har det visat sig att vi känner oss lyckligare och har en tendens att göra val som är bättre för oss själva.
  • Genom att lära känna oss själva och vända blicken inåt kan vi få syn på invanda scheman och destruktiva ”tankefällor”. Vi kommer att lära känna våra styrkor och svagheter, våra tankar och beteenden. Dessa kan tränas och förändras om vi vet vart vi är på väg. 
  • Livet innehåller både misslyckanden och framgångar. Sättet man bemöter dem på är viktigare än att undvika dem. 

” I dream my painting, and then I paint my dream.”

                                                                                Vincent van Gogh