10. Harmonirundan

Färgerna påverkar dig mer än du tror

Vetenskapen om hur färger påverkar oss är minst 200 år gammal. Redan då publicerade författaren och naturforskaren Johann Wolfgang von Goethe sina banbrytande verk om färgpsykologi.

Dagens psykologer och forskare är inte helt överens om vad färgerna gör med oss, men få ifrågasätter att de har en viktig inverkan på våra känslor och beteenden.

Det vanligaste är att forskare i färglära placerar färguppfattningen i den så kallade limbiska hjärnan, det vill säga den del av vår hjärna som är den mest ursprungliga. Det betyder att vår upplevelse av färger är starkt kopplad till känslor och det undermedvetna.

Färgerna på väggarna i ett rum eller på inredning påverkar oss, även om vi har svårt att sätta fingret exakt på vad det är. Forskarna påpekar att vissa associationer som vi får av färger är kulturellt inlärda, medan andra faktiskt är biologiska och bara finns där, oavsett om vi vill det eller inte.

Allt detta betyder att färgpsykologin är värd att ta på allvar. Den påverkar oss varje dag – hur vi mår, hur vi är mot andra och oss själva, och hur fokuserade vi klarar av att vara på en uppgift.

Forskning som gjorts vid Lunds universitet visar att färgerna på jobbet påverkar dig mer än du tror. 

Resultatet i studien visade att: 

Det går att mäta hur kroppen reagerar på olika färger. Man lät testpersoner vistas en halv arbetsdag i taget för att arbeta i ett rött respektive blått rum och mätte hjärt- och hjärnaktiviteten. Det visade sig att det blå rummet hade en lugnande effekt, medan det röda rummet ökade aktiviteten i hjärnan.