1. Harmonirundan

1.Medvetenhet om tankens kraft

Det är vetenskapligt bevisat att positivitet och bra känslor, som lycka och glädje, släpper ut hormoner som är ansvariga för att stärka immunförsvaret. Våra tankar påverkar utsöndringen av olika ämnen i kroppen. Därmed påverkas vår hälsa av det vi tänker på och positiva tankar ger lyckokänslor.  

Har du tänkt på att sättet du tänker kan påverka din kropps hälsa? Våra tankar leder till olika känslor som i sin tur stimulerar produktionen av vissa signalsubstanser i kroppen. Oroar vi oss mycket kan vi få ont i magen och känna en inre oro. Tänker vi på positiva händelser kan vi känna oss nöjda och glada. Att bli medveten positiva aspekter i livet och tänka positiva tankar kan ge oss en ökad känsla av lycka och välmående. 

Tankens påverkan

Våra tankar leder till en fysisk reaktion i kroppen. När vi tänker på något får vi alltid ett svar. Svaret syns i våra kroppar, om vi bara tar oss tid att lägga märke till det. Det vi tänker på skapar känslor inom oss. Vår hjärna jobbar ständigt och hela tiden löser olika tankar av varandra. Ibland har man många tankar på en gång och ibland är det lugnare tankeverksamhet. Vissa tankar är negativa och aggressiva och andra är lugna och positiva. Vissa tankar finns i perioder runt oss hela tiden och vi kanske identifierar oss med tanken – att jag är en sådan person

Vi befinner oss ständigt i olika känslotillstånd. Ena stunden mår vi bra och känner oss pigga men en stund efter kan vi helt tappa den positiva känslan. Om vi till exempel missar bussen och blir stående i regnet kan vår tidigare positiva känsla helt försvinna och bli till en annan negativ känsla. Vårt positiva tillstånd är borta och vi mår inte längre bra. Skulle vi sedan få ett samtal från någon vi tycker om, som ger oss en komplimang och bjuder på fika blir vi snabbt på bättre humör. Vårt positiva tillstånd kommer tillbaka och vi ser bortom regnet som blöter ner oss. 

Dagligen påverkas vi av våra tankar, känslor och handlingar.