9 VARJE STEG RÄKNAS – JOKAINEN ASKEL LASKETAAN

JOKAINEN ASKEL LASKETAAN

VALITSE SEURAAVISTA LIIKKEISTÄ

STÅ PÅ ETT BEN OCH RITA 6 ÅTTOR I LUFTEN – SEISO YHDELLÄ JALALLA PIIRRÄ ILMAAN 6 ROTTAA

30 SEKUNDER I STÅENDE FLYGPLANET – 30 SEKUNTIA SEISOVANA LENTOKONEENA

Forskning visar att… / Tutkimus osoittaa, että…

… så lite som fem minuters vistelse i naturen ger förbättringar i människans välbefinnande. Enligt ett flertal studier ser man väldigt starka positiva effekter på personer med psykisk ohälsa. Naturmiljöer förbättrar även självkänsla och humör på ett positivt sätt. (Pretty & Barton, 2010) 

… jopa vain viiden minuutin oleskelu luonnossa parantaa ihmisten hyvinvointia. Useiden tutkimuksten mukaan mielenterveyspotilassa ilmenee erittäin vahvoja positiivisia vaikutuksia. Luonto vaikuttaa myös itsetuntoon ja mielialaan positiivisella tavalla.