8 VARJE STEG RÄKNAS – JOKAINEN ASKEL LASKETAAN

SAMARBETSÖVNING – YHTEISTOIMINTAHARJOITUS

LED GRUPPEN I TYSTNAD – RYHMÄN JOHTAMINEN HILJAISUUDESSA

Utse en spelledare. Övningen sker under tystnad och kommunikationen sker endast genom rörelser. Med hjälp av händerna ska spelledaren leda deltagarna på olika sätt till nästa station. Spelledaren visar om deltagarna ska gå framåt, bakåt, på sidan, på huk eller snurra sig fram. Spelledaren hittar själv sitt sätt att visa hur förflyttningen ska gå till. 

Byt spelledare efter en stund så att alla deltagare får en chans att vara ledare.


Valitkaa leikinjohtaja. Harjoitus tapahtuu hiljaisuuden vallitessa ja kommunikointi tapahtuu vain liikkeiden avulla. Leikinjohtajan on käsiensä avulla johdettava osallistujia eri tavoin seuraavalle rastille. Leikinjohtaja näyttää, pitääkö osallistujien siirtyä eteenpäin, taaksepäin, sivusuunnassa, kyykistyä vai kieriä eteenpäin. Leikinjohtaja löytää oman tapansa näyttää, kuinka siirtymisten tulisi tapahtua. 

Leikinjohtaja vaihdetaan jonkin ajan kuluttua, jotta kaikki osallistujat saavat mahdollisuuden toimia johtajia.

Visste du att… / Tiesitkö, että…

…en nyfödd bebis nästan har 300 ben i kroppen. Flera av dem växer ihop under uppväxten och vi har ca. 206 ben i kroppen när vi är vuxna.

…vastasyntyneen vauvan kehossa on melkein 300 luuta? Useat niistä kasvavat yhteen vauvan kasvaessa, ja aikuisena meillä on kehossamme 206 luuta.