8 PULS OCH STYRKA – SYKE & VOIMA

PULS OCH STYRKA – SYKE & VOIMA

FÄLLKNIVEN – LINKKUVEITSI

  • Utför 15 upprepningar.
  • Suorita 15 kertaa
  • Utför rörelsen i 45 sekunder
  • Suorita liikettä  2×20 sekunnin 

SUPERMAN – SUPERMIES

  • Utför rörelsen i 15 sekunder
  • Suorita liikettä  15 sekunnin 
  • Utför rörelsen i 2 x 20 sekunder
  • Suorita liikettä  2×20 sekunnin

Visste du att… / Tiesitkö, että…

…stigbygeln är kroppens minsta ben och är stor som ett riskorn, endast 5 mm. Den förstärker ljudet och är tillsammans med hammaren och städet ett av örats tre hörselben. Finns i mellanörat. Scanna in qr-koden för att se hur övningarna ska utföras.

… jalustinluu on kehon pienin luu ja kooltaan riisinjyvän kokoinen, vain 5 mm:n kokoine. Se vahvistaa ääntä ja on yhdessä vasaran ja alasimen kanssa yksi korvan kolmesta kuuloluusta. Sijaitsee keskikorvassa.