7. Rörelse för alla – Pressa händerna mot låren / Sidosteg