7 PULS OCH STYRKA – SYKE & VOIMA

PULS OCH STYRKA – SYKE & VOIMA

UTTFALLSSTEG – ASKELKYYKKY

  • Utför 10 upprepningar
  • Suorita 10 kertaa
  • Utför rörelsen i 30 sekunder
  • Suorita liikettä  45 sekunnin

SIDOHOPP – SIVUHYPPELY

  • Utför 10 upprepningar
  • Suorita liikettä  45 sekunnin 
  • Utför rörelsen i 20 sekunder
  • Suorita liikettä  20 sekunnin 

Forskning visar att… / Tutkimus osoittaa, että…

…konditionsträning förbättrar koncentrations- och simultanförmågan. När nordadren utsöndras ökar vakenheten och uppmärksamheten. 4 minuters högintensiv träning kan räcka för att effekterna ska uppstå.

…kuntoliikunta parantaa keskittymiskykyä ja kykyä tehdä asioita samanaikaisesti. Kun noradrenaliinia ja dopamiinia erittyy, valppaus ja huomiokyky paranevat. 4 minuutin intensiivinen harjoittelu voi riittää siihen, että vaikutus alkaa ilmaantua.