6 VARJE STEG RÄKNAS – JOKAINEN ASKEL LASKETAAN

VARJE STEG RÄKNAS – JOKAINEN ASKEL LASKETAAN

SAMARBETSÖVNING – YHTEISTOIMINTAHARJOITUS

LARVEN – TOUKKA

Deltagarna i gruppen ställer sig på ett led likt en larv och följer instruktionerna nedan.

1. Ställ er i bokstavsordning utifrån era efternamn. Från A till Ö.

2. Ställ er i storleksordning, från den kortaste till den längsta deltagaren.

3. Ställ er i ordning efter månaden och eventuellt datumet då ni föddes.


Ryhmän osanottajat asettuvat jonoon, joka muistuttaa toukkaa, ja noudattavat alla olevia ohjeita.

1. Asettukaa sukunimienne mukaiseen aakkosjärjestykseen. A:sta Ö:hön.

2. Asettukaa pituusjärjestykseen lyhyimmästä pisimpään osanottajaan.

3. Asettukaa syntymäkuukautenne ja mahdollisesti syntymäpäivänne mukaiseen järjestykseen.

Visste du att… / Tiesitkö, että…

…träning och fysisk aktivitet kan hjälpa till att minska stress? Vid träning bildas olika signalsubstanser som är stressreducerande, vilket gör att vi blir mer tåliga för stressade situationer.

… liikunta ja fyysinen aktiviteetti voivat vähentää stressiä? Harjoituksen aikana muodostuu erilaisia välittäjäaineita,

mikä pienentää stressiä ja mikä puolestaan kasvattaa stressinsietokykyämme.