5 VARJE STEG RÄKNAS – JOKAINEN ASKEL LASKETAAN

VALITSE SEURAAVISTA LIIKKEISTÄ

15 LILLA REGNBÅGEN – 15 PIENI SATEENKAARI

10 STORA REGNBÅGEN – 10 SUURI SATEENKAARI

Forskning visar att… / Tutkimus osoittaa, että…

… träning gör att man får lättare att fatta beslut, koncentrera sig och hämma sina impulser. När man tränar stärks frontallobens förmågor. Frontalloben är hjärnans mest avancerade del där förmågor som koncentration, beslutsfattande och impulshämning finns. (Hansen, 2017)

Fysisk träning hjälper oss att ta bättre beslut, genom att kopplingarna mellan hjärnans områden prefrontala kortex (omdömescentra) och amygdala (känslocentra) stärks. Det gör att prefrontala kortex i större grad kan välja vilka av våra impulsiva tankar som vi bör eller inte bör omsätta till handling. (Huang, X et al., 2013)

… liikunta helpottaa päätöksentekoa, parantaa keskittymiskykyä ja impulssien kontrollikykyä? Liikunta

vahvistaa otsalohkon kykyjä. Otsalohko on aivojen kehittynein osa, johon tietyt ominaisuudet

kuten keskittymiskyky, päätöksenteko ja impulssien kontrollointikyky ovat keskittyneet.