4 PULS OCH STYRKA – SYKE & VOIMA

GÅENDE PLANKAN / LIIKKUVA LANKKU

  • Gå i cirklar – tre varv
  • Kulje ympyrässä – kolme kierrosta
  • Utför rörelsen i 30 sekunder
  • Suorita liikettä  30 sekunnin 

SIMTAG I LUFTEN / UIMALIIKKEITÄ ILMASSA

  • Utför 10 upprepningar
  • Suorita 10 kertaa
  • Utför rörelsen i 20 sekunder
  • Suorita liikettä  20 sekunnin

Visste du att… / Tiesitkö, että…

…det är få saker som påverkar hjärnan så positivt som fysisk aktivitet gör! Kognitiva funktioner som minne och inlärning blir bättre hos både barn och vuxna.

… vain harvat muut asiat vaikuttavat aivoihin yhtä positiivisesti kuin fyysinen aktiivisuus! Kognitiiviset toiminnot, kuten muisti ja oppiminen paranevat sekä lapsilla että aikuisilla.