3 PULS OCH STYRKA – SYKE & VOIMA

PULS OCH STYRKA – SYKE & VOIMA

SKIDÅKARHOPP / MÄKIHYPPY

  • Utför 10 upprepningar
  • Suorita 10 kertaa
  • Utför rörelsen i 45 sekunder
  • Suorita liikettä  45 sekunnin 

KNÄBÖJ / TAIVUTA POLVIA

  • Utför 10 upprepningar
  • Suorita 10 kertaa
  • Utför rörelsen i 20 sekunder
  • Suorita liikettä  20 sekunnin 

Forskning visar att… / Tutkimus osoittaa, että…

…träning bromsar krympningen av hjärnan! Minnescentrat, hippucampus i hjärnan minskar med åren, vil- ket leder till att vi minns sämre. Forskning visar att träning eller promenader hindrar processen och till och med kan stärka minnet. Dessutom är promenaden den bästa medicinen för demens!

… liikunta hidastaa aivojen kutistumista! Muistikeskus, aivojen hippukampus pienenee iän myötä, mikä heikentää muistia. Tutkimukset osoittavat, että liikunta tai kävely estää tätä prosessia ja

voi jopa vahvistaa muistia. Lisäksi kävely on paras lääke dementiaan!