11 VARJE STEG RÄKNAS – JOKAINEN ASKEL LASKETAAN

VARJE STEG RÄKNAS – JOKAINEN ASKEL LASKETAAN

VALITSE SEURAAVISTA LIIKKEISTÄ

15 KNÄBÖJ – 15 POLVENTAIVUTUS

12 UPPHOPP – 12 HYPYT

Forskning visar att… / Tutkimus osoittaa, että…

… stora hälsovinster uppnås när man regelbundet joggar eller går en rask promenad några gånger i veckan. Hjärtmuskeln blir starkare, blodkärlen vidgas och risken för blodpropp minskar. Risken att drabbas av tidig hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkt och slaganfall minskar och man orkar mer, tänker klarare och livskvaliteten höjs. (Medicinsk Vetenskap nr 3, 2008)

… saadaan suuria terveydellisiä hyötyjä, kun lenkkeillään säännöllisesti tai kävellään ripeästi muutama kerta viikossa. Sydänlihaksesta tulee vahvempi, verisuonet laajenevat ja veritulppien riski vähenee. Varhain puhkeavien sydän- ja verisuonitautien tai varhain tapahtuvien sydänkohtausten ja aivohalvausten riski pienenee. Lisäksi tutkimusten mukaan kestävyys paranee, ajattelukyky selkeyy ja elämänlaatu paranee.