Bolaskogen – kommer våren 2021

Värmano

Om aktivitetsrundan

Bolaskogen är allt annat än traditionell. I denna naturpark upplever du stora delar av världen via träd och växter. När orkanen Gudrun vände upp och ner på Bolaskogen skapades ett delvis nytt landskap. Strax väster om Gröndalsskolan letar sig cykelvägar och små promenadstigar genom stadsdelens smala vegetationskorridorer. Idag har granar och björkar fått sällskap av ett 100-tal utländska trädarter planterade för att förstärka platsens upplevelsevärden. Mycket är ännu så länge bara mindre träd och buskar som växer upp och tar form. Vid Boladammen som är områdets centralpunkt och flitigt nyttjade mötesplats för stadens invånare hittar man japanska bergkörsbär, svarttall, guldazalea, blåbärstry och många fler arter. I områdets smala naturstråk som leder vidare ut i stadsdelen finner man stigar, broar och unika exotiska växter

På denna aktivitetsrunda finns

Information

Bolaskogen: https://naturkartan.se/sv/varnamo/bolaskogen

Följ slingan runt dammen som är 1 km